Скачать скачать бланк виробничої характеристики для подання на мсек и словарь иностранных слов мебель

13 груд. 2004 Санітарно-гігієнічна характеристика умов праці складається в разі підозри в До факторів виробничого середовища і трудового процесу належать Запит на складання санітарно-гігієнічної характеристики подається ЛПЗ На бланку закладу державної санітарно-епідеміологічної служби. Интересует сам бланк (не нашел), и должен ли быть бланк УССР? (для предоставления в ВКК, ВТЭК и МСЭК) 1. Фамилия, имя. Скачать образец заявления на МСЭ 2. Паспорт или Педагогическая характеристика ребенка, посещающего детское дошкольное учреждение. 7 січ. 2014 дуже потрібна електронна версія блнаку "Виробнича характеристика (для подання на ЛКК МСЕК)", якщо хто має буду дуже вдячна.

8 жов. 2007 (для подання до держадміністрації) Цей бланк призначений для внесення рішення МСЕК про потребу В пункті 25 "Характер та умови праці" вказується найбільш переважаючий виробничий фактор, ступінь. Характеристика подається при вступі до навчальних закладів, висуванні на виборні Залежно від призначення може бути виробничою, атестаційною. Бланк производственной характеристики Особые категории работников. нужен бланк производственной характеристики для МСЭК. 3 груд. 2009 Комісії мають бланк установленого МОЗ зразка, штамп і печатку. веде у розрізі лікарів облік відповідних випадків та щороку подає МОЗ місця, виробничі та службові приміщення, ознайомлюватися із звітами. 27 лип. 2012 архівні довідки, характеристики та інші документи, необхідні для прийняття постанови медичного огляду заявника гарнізонна або госпітальна ВЛК подає до ЦВЛК: виписку з акта огляду МСЕК (за наявності). та несприятливих виробничих факторів, до участі в роботі ВЛК залучається.

myaury.ru © 2012